Zveme rodiče na schůzku klubu rodičů, 3. října 2017                                                od 18.00 hodin v mateřské škole.                                                     

 

Taneční kroužek v MŠ začne probíhat od 3. října 2017, každé úterý, vždy od 15.00 do 16.00 hodin. Děti budou potřebovat oblečení vhodné ke cvičení+pití (bude zajištěno v MŠ).  Bližší informace předají rodičům trenéři,  právě na ukázkové hodině 3. října.

 

 

Kroužek pro předškoláky "TĚŠÍME SE DO ŠKOLY" začne                                       od 3. října 2017, každé úterý v době odpoledního odpočinku.

 
 

23. 10. navštíví děti v MŠ Divadélko SMÍŠEK. Děti zhlédnou podzimní pohádku VĚTŘÍK PETŘÍK. Divadélko bude financováno z pokladny klubu rodičů.

                                                           
 
 
 
 
 
                                     
 
 

V měsíci říjnu plánujeme dopolední 

DRAKIÁDU S HLEDÁNÍM DRÁČKA, 

 ve spolupráci s žáky ZŠ. Přesný termín včas upřesníme.

                                                                       
 
 
 

Na přelomu října - listopadu chystáme                                                                     společné odpoledne s rodiči                                                                                                                                                              "LOUČÍME SE S PODZIMEM". 

                                                                                                                                                                                        

Bližší informace včas upřesníme.