ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

07.11.2013 20:57

6.30 - 7.30 scházení dětí, ranní hry a činnosti dle volby a přání dětí
7.30 - 8.30 námětové hry, jazykové chvilky, smyslové a společenské hry, individuální činnost s dětmi
8.30 -8.45 ranní komunitní kruh, tělovýchovná chvilka (ranní cvičení), relaxační chvilka
8.45 - 9.05 hygiena, svačina
9.05 - 9.45 didakticky zacílené činnosti (frontální, skupinové, individuální; doba dle věku věku dětí)
9.45- 11.45 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku ( řízené i spontánní aktivity zaměřené k plnění ŠVP
v případě nepříznivého počasí pokračují zájmové činnosti, aktivity dětí řízené pedag. pracovníky

11.45- 12.30 hygiena, oběd
12.30-14.00 hygiena, převlékání, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s 
nižší potřebou spánku (obzvláště předškoláci)

14.00-14.45 hygiena, převlékání, pohybová chvilka, svačina
14.45-16.00 odpolední zájmové činnosti dětí, doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci